kati@katibohacs.sk

textilná umelkyňa svojou
tvorbou nasledujúca princípy
trvalo udržateľnej módy